logo BO UM

 

Co trzeba wiedzieć o budżecie obywatelskim?

To proces, w którym zgłaszamy miastu i sąsiadom swoje pomysły do realizacji na kolejny rok. W ten sposób decydujemy o ułamku wydatków miasta w przyszłym roku. Mogą to być:

  1. projekty miękkie (organizacja festynu, kółka zainteresowań, świetlicy, pokrycia kosztów wydłużenia czasu pracy biblioteki, koncertu, dowozu dzieci, itp.)
  2. projekty tzw. twarde, infrastrukturalne – postawienie kilku ławek, śmietników, luster drogowych, kamer monitoringu, posadzenie żywopłotu lub drzew, remont chodnika,

Prawo zgłoszenia projektu przysługuje każdemu mieszkańcowi Mikołowa, który ukończył 16 lat.

Każdy z mieszkańców Rety może poprzeć dowolną liczbę projektów na etapie składania wniosku, ale podczas głosowania można oddać tylko jeden głos na projekt w okręgu nr 4 (RETA) i jeden głos na projekt ogólnomiejski.

Mieszkańcy Rety w trzeciej edycji mają do dyspozycji 40 546,95 zł na projekty lokalne i 200 000 zł na projekty ogólnomiejskie.

Projekty zgłaszamy na formularzu do którego należy dołączyć:

  1. Listę poparcia 15 mieszkańców zameldowanych na Recie (wg wzoru).
  2. Mapę sytuacyjną obszaru, na którym ma być zrealizowany projekt.
  3. Oświadczenie o zgodzie na lokalizację projektu (jeśli chcemy, aby zgłaszana inwestycja powstała na terenie np. spółdzielni mieszkaniowej)

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego

1 VI – 30 VI 2017 – składanie wniosków

VII 2017 – IX 2017 – weryfikacja propozycji przez Urząd Miasta

IX – X 2017 – prezentacja projektów

X/XI 2017 – głosowanie

XI/XII 2017 – ogłoszenie wyników

Zgodnie z deklaracją Urzędu Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w ciągu 1 roku.

 

Gdzie warto zajrzeć jeśli chcesz wiedzieć więcej?