logo BO UM

 

Co trzeba wiedzieć o budżecie obywatelskim?

To proces, w którym zgłaszamy miastu i sąsiadom swoje pomysły do realizacji na kolejny rok. W ten sposób decydujemy o ułamku wydatków miasta w przyszłym roku. Mogą to być:

  1. projekty miękkie (organizacja festynu, kółka zainteresowań, świetlicy, pokrycia kosztów wydłużenia czasu pracy biblioteki, koncertu, dowozu dzieci, itp.)
  2. projekty tzw. twarde, infrastrukturalne – postawienie kilku ławek, śmietników, luster drogowych, kamer monitoringu, posadzenie żywopłotu lub drzew, remont chodnika,

Prawo zgłoszenia projektu przysługuje każdemu mieszkańcowi Mikołowa, który ukończył 16 lat.

Każdy z mieszkańców Rety może poprzeć dowolną liczbę projektów na etapie składania wniosku, ale podczas głosowania można oddać tylko jeden głos na projekt w puli projektów "małych" i jeden głos na projekt w puli projektów "dużych".

Projekty "małe" to projekty o wartości do 60 000 zł (pula 400 000 zł), natomiast projekty "duże", to projekty o wartości do 200 000 zł (pula na nie to 600 000 zł)

Projekty zgłaszamy na formularzu do którego należy dołączyć:

  1. Listę poparcia 15 mieszkańców zameldowanych na Recie (wg wzoru).
  2. Mapę sytuacyjną obszaru, na którym ma być zrealizowany projekt.
  3. Inne nieobowiązkowe załączniki.

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego

24 VI – 12 VII 2019 – składanie wniosków

VII 2019 – IX 2019 – weryfikacja propozycji przez Urząd Miasta

IX 2019 – ogłoszenie listy projektów

X 2019 – prezentacja projektów

X/XI 2019 – głosowanie

XI/XII 2019 – ogłoszenie wyników

Zgodnie z deklaracją Urzędu Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w ciągu 1 roku.

 

Gdzie warto zajrzeć jeśli chcesz wiedzieć więcej?