Stowarzyszenie Reta jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz mieszkańców Mikołowa, w szczególności obszaru określanego zwyczajowo jako Reta.

Do naszych statutowych zadań należą:

  • zrzeszanie osób zainteresowanych rozwojem Mikołowa, w tym Rety.
  • działania na rzecz utworzenia Dzielnicy Reta jako jednostki pomocniczej.
  • działania na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Rety.
  • działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym propagowanie idei budżetu obywatelskiego.

Stowarzyszenie Reta zostało zarejestrowane w dniu 17 czerwca 2015 roku.