Zarząd Stowarzyszenia:

  • Artur Wnuk - prezes Zarządu
  • Wojciech Spałek - członek Zarządu (do 31 grudnia 2017 r.)
  • Anna Pilis - członek Zarządu (od 2018 r.)
  • Tomasz Wieczorek - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Iwona Swoboda
  • Alexander Weiss