Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców Rety i Mikołowa. Jeśli tylko Twoje cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia Reta i skończyłaś(eś) 16 lat - zapraszamy do współpracy. Prosimy o zapoznanie się ze Statutem.

Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje w skład Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wpierających na podstawie złożonej pisemnej deklaracji skierowanej do Prezesa Stowarzyszenia. 

Jeśli chcesz do nas dołączyć wypełnij i dostarcz nam deklaracje członkowską, dostępną do pobrania tutaj.

Zarząd Stowarzyszenia Reta ma obowiązek ustalić wysokość składki członkowskiej wpłacanej przez członków stowarzyszenia i przeznaczanej na cele statutowe.

Składka członkowskie wynosi 10 zł miesięcznie dla wszystkich członków.

Składki prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia lub w ostateczności w kasie Stowarzyszenia w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Możliwe jest opłacenie składek za kilka miesięcy z góry.

Numer konta: 16 1240 2959 1111 0010 7136 4280
PEKAO S.A. 
Stowarzyszenie Reta
ul. Jasna 79
43-190 Mikołów