Kategoria: Dokumenty
Plików:
jpg.png Starostwo Powiatowe - brak uwag do wpisu do KRS
Dodano: Data 2015-09-22 Aktualizowano: Data 2015-09-22 Pobierz
jpg.png Starostwo Powiatowe - Objęcie Nadzorem Stowarzyszenia Reta
Dodano: Data 2015-09-22 Aktualizowano: Data 2015-09-22 Pobierz
pdf.png Wpis do KRS 2
Dodano: Data 2015-08-14 Aktualizowano: Data 2018-03-28 Pobierz
pdf.png Statut stowarzyszenia
Dodano: Data 2015-08-14 Aktualizowano: Data 2015-09-22 Pobierz
pdf.png Deklaracja członkowska
Dodano: Data 2015-08-14 Aktualizowano: Data 2015-09-22 Pobierz