Zarząd Stowarzyszenia Reta
zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reta
na dzień 29 czerwca 2023 roku o godz. 18.00 w Mikołowie,
ul.
Marii Konopnickiejteren rekreacyjno-sportowy

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, stwierdzenie ważności zgromadzenioraz przyjęcie porządku obrad.

3.Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022r.

4.Zmiana Statutu Stowarzyszenia.
5. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.Informacje zarządu o sprawach bieżących.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie zgromadzenia.


W imieniu Zarządu
Tomasz Wieczorek

 

Downloads:
zip Projekt uchwały - zmiana statutu Stowarzyszenia 2023
Dataponiedziałek, 29 maj 2023 23:47 Wielkość pliku 162.16 KB Pobierz 94 Pobierz

pdf Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Dataponiedziałek, 29 maj 2023 23:49 Wielkość pliku 460.4 KB Pobierz 97 Pobierz

pdf Projekt Statutu - 2023
Dataponiedziałek, 29 maj 2023 23:59 Wielkość pliku 118.52 KB Pobierz 83 Pobierz