Już w sobotę, 22 października rozpocznie się głosowanie w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie. Na Recie będziemy wybierać spośród 4 projektów lokalnych oraz 15 projektów ogólnomiejskich.

 

Podobnie jak rok temu, zachęcamy wszystkich do głosowania w ramach BO, ponieważ okręg z najwyższą frekwencją otrzyma również niewykorzystane środki z innych okręgów, co pozwoli na realizację większej liczby projektów. W I edycji już się nam to udało - dzięki Wam, do Filii nr 4 MBP trafiło nowych pozycji książkowych.

 

W tym roku w ramach projektów lokalnych (pula 41 300,87 zł) na Recie zostały zgłoszone (kolejność wg numeru zgłoszenia):

 1. L4/1/2016: Stoły do gier towarzyskich i ławki - na Retę!
  autor: Artur Wnuk
  wartość projektu: 9 500 zł

  Projekt zakłada ustawienie stołu do tenisa stołowego oraz stołu z ławeczkami do gier typu szachy i chińczyk na terenie rekreacyjnym na Recie przy ul. Konopnickiej
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/4/okreg_4/203/stoly_do_gier_towarzyskich_i_lawki_na_rete.html
 2. L4/2/2016: Piesze połączenie ul. Jasnej z ul. M. Konopnickiej
  autor: Krystyna Kałuża
  wartość projektu: 18 800 zł

  Zakłada wykonanie ścieżki pieszej stanowiącej połączenie ulicy Jasnej z ulicą M.Konopnickiej na Recie
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/4/okreg_4/234/piesze_polaczenie_ul_jasnej_z_ul_m_konopnickiej.html
 3. L4/3/2016: Bezpieczni niezmotoryzowani
  autor: Tomasz Wieczorek
  wartość projektu: 37 630 zł

  Pomysł zakłada wykonanie oświetlenia na ważnych ciągach komunikacyjnych na Recie, które do tej pory nie były oświetlone:
  * ul. M. Dzieńdziela od skrzyżowania z Waryńskiego do tunelu pieszego pod torami kolejowymi
  * łącznik ulic Skalna/Zielona od Zielona 25/35 do parkingu na przeciwko bloku Skalna 12
  W ramach projektu zostaną także tabliczki przekierowujące ruch samochodowy z ul. Waryńskiego na ul. M. Dzieńdziela (ominięcie centrum Rety)
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/4/okreg_4/230/bezpieczni_niezmotoryzowani.html
  Projekt na Facebooku:
  https://www.facebook.com/Miko%C5%82%C3%B3w-Bezpieczni-Niezmotoryzowani-511989385644085/?fref=ts
 4. L4/4/2016: Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. M. Konopnickiej o drążki do kalisteniki
  autor: Tomasz Wieczorek
  wartość projektu: 3 670 zł

  Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. M. Konopnickiej o drążki do kalisteniki (dwie poręcze oraz dwa drążki)
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/4/okreg_4/204/rozbudowa_silowni_zewnetrznej_przy_ul_m_konopnickiej_o_drazki_do_kalisteniki.html

 

Wybierać będziemy także jeden projekt z puli ogólnomiejskiej (łącznie 200 000 zł). Spośród wszystkich projektów, część dotyczy Rety:

 1. M/2/2016: Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa
  autorzy: Artur Wnuk, Maciej Rochel
  wartość projektu: 92 300 zł

  Rozbudowa infrastruktury rowerowej poprzez realizację kilku inwestycji: ustawienie wiat rowerowych, stacji naprawczych dla rowerów, stojaków rowerowych oraz wyznaczenie kontrapasów na 4 ulicach w mieście (ul. Katowicka, Powstańców Śląskich, ul. Wyszyńskiego, ul. Janasa) oraz prace modernizacyjne.
  Na Recie w ramach projektu przewidziana jest stacja naprawcza przy skrzyżowaniu ul. Reta i M. Konopnickiej
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/237/rowerowy_mikolow_infrastruktura_rowerowa_dla_mikolowa.html
 2. M/9/2016: Objazdowy Dom Kultury - jedzie do Ciebie!
  autor: Iwona Woźniak
  wartość: 156 500 zł

  Projekt zakłada rozszerzenie zasięgu projektu z I edycji BO "Objazdowy Dom Kultury", realizowanego w Bujakowie, na teren całego miasta. Zgodnie z obietnicą autorki, jeśli projekt wygra, zostanie zrealizowany również na Recie.
  objazdowy obietnica
  Objazdowy Dom Kultury to cykl działań artystyczno-kulturalnych skierowanych do różnych grup wiekowych na terenie całego miasta (w centrum, sołectwach i dzielnicy)
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/219/objazdowy_dom_kultury_jedzie_do_ciebie.html

 

Pozostałe projekty z puli ogólnomiejskiej:

 1. M/1/2016: Wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży przez zakup sprzętu sportowego dla 27 Harcerskiej Drużyny Wodnej
  autor: Maciej Lipiński
  wartość: 55 150 zł

  Wsparcie rozwoju kultury fizycznej mikołowskich dzieci i młodzieży przez zakup sprzętu do uprawiania wioślarstwa, żeglarstwa, turystyki oraz organizacji szkoleń przez 27 Harcerską Drużynę Wodną. Zakup obejmuje m.in.: łódź typu trener z silnikiem, 6 wioseł szalupowych do łodzi, 4 kanadyjki, przyczepę transportową, namioty i sprzęt dodatkowy.

  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/216/wsparcie_rozwoju_kultury_fizycznej_dzieci_i_mlodziezy_przez_zakup_sprzetu_sportowego_dla_27_harcerskiej_druzyny_wodnej.html
 2. M/3/2016: Wspinanie, bezpieczna radość ruchu - kompleks ścianek wspinaczkowych
  autor: Beata Hudy
  wartość: 199 688 zł

  Wykonanie niewysokich ścianek wspinaczkowych, tzw. kamieni bulderowych na terenie rekreacyjnym na Wymyślance
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/217/wspinanie_bezpieczna_radosc_ruchu_kompleks_scianek_wspinaczkowych.html
 3. M/4/2016: Mobilny Mikołow - miejska infrastruktura dla aktywnych
  autor: Eugenia Kwaśniewska
  wartość: 38 195,98 zł

  Zapewnienie infrastruktury dla rowerzystów poprzez utworzenie zadaszonego monitorowanego parkingu dla rowerów park&go oraz 2 samoobsługowych stacji do naprawy rowerów bike&fix
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/239/mobilny_mikolow_miejska_infrastruktura_dla_aktywnych.html
 4. M/5/2016: Rodzicielski Mikołów - Strefa dla rodzica z dzieckiem
  autor: Eugenia Kwaśniewska
  wartość: 27 000 zł

  Utworzenie strefy dla rodzica z dzieckiem - ogólnodostępnego pomieszczenia na terenie siedziby MBP, w którym będzie można wykonać podstawowe czynności pielęgnacyjne oraz nakarmić dziecko.
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/227/rodzicielski_mikolow_%E2%80%93_strefa_dla_rodzica_z_dzieckiem.html
 5. M/6/2016: Art Punkt przy bibliotece
  autor: Krzysztof Pacyga
  wartość: 187 165 zł

  Poprawa wizerunku placu pomiędzy ul. Górniczą a Miejską Biblioteką Publiczną poprzez: wykonanie ok.15-20 miejsc do parkowania, modernizacji drogi i chodników, nasadzenie roślin, wykonanie ścianki plastycznej służącej działalności plastycznej.
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/235/art_punkt_przy_bibliotece.html
 6. M/7/2016: Wybieg dla psów "SZCZĘŚLIWY PSIAK"
  autor: Mirosława Lewicka
  wartość: 63 200 zł

  Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów - kynoparku nad potokiem Jamna w pobliżu ul. Św. Wojciecha.
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/218/wybieg_dla_psow_szczesliwy_psiak.html
 7. M/8/2016: Prosimy deptać trawę! - mikołowski Hyde Park dla każdego
  autor: Marta Głos
  wartość: 39 012,80 zł

  Utworzenie ogrodzonego trawnika na terenie Małych Plant, które mogłoby być miejscem pikników itp.. (Hyde Park)
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/226/prosimy_deptac_trawe_mikolowski_hyde_park_dla_kazdego.html
 8. M/10/2016: Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie
  autor: Krzysztof Bromboszcz
  wartość: 60 270 zł

  Doposażenie OSP w Mikołowie w Hydrauliczne Urządzenie Ratownicze
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/220/doposazenie_w_sprzet_ratownictwa_technicznego_ochotniczej_strazy_pozarnej_w_mikolowie.html
 9. M/11/2016: Strzelnica sportowo-pneumatyczna
  autor: Hieronim Gondzik
  wartość: 25 000 zł

  Utworzenie strzelnicy sportowej dostępnej dla mieszkańców Mikołowa (teren Wymyślanki)
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/222/strzelnica_sportowopneumatyczna.html
 10. M/12/2016: Pumptrack na Plantach czyli rowerkowo-rolkowo-deskorolkowy plac zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  autor: Wojciech Gorol
  wartość: 147 600 zł

  Wykonanie toru do jazdy na rowerze (pumptrack) na Plantach, składającego się z toru do jazdy długości ok. 120 m, placu odpoczynku, ławki, stojaka na rowery.
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/232/pumptrack_na_plantach_czyli_rowerkoworolkowodeskorolkowy_plac_zabaw_dla_dzieci_mlodziezy_i_doroslych.html
 11. M/13/2016: Rowerowy Park Umiejętności czyli zintegrowana sieć ścieżek rowerowych w centrum miasta
  autor: Wojciech Gorol
  wartość: 200 000 zł

  Wykonanie dwóch jednokierunkowych ścieżek rowerowych ze wspólnym powrotem o długości 800 mb. Na trasie pojawią się odcinki specjalne, bandy do zmiany kierunku jazdy, odcinek z muldami i kręty odcinek typu singletrack. Ponadto powstaną przeszkody terenowe. Dodatkowo projekt zakłada powstanie asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack.
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/236/rowerowy_park_umiejetnosci_czyli_zintegrowana_siec_sciezek_rowerowych_w_centrum_miasta.html
 12. M/14/2016: "Centrum Muzyczne Krawczyka 21"
  autor: Mateusz Bies
  wartość: 67 500 zł

  Utworzenie dwóch miejskich salek prób i warsztatów dla mikołowian zajmujących się muzyką. Projekt obejmuje remont budynku oraz wyposażenie salek w sprzęt muzyczny.
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/221/centrum_muzyczne_krawczyka_21.html
 13. M/16/2016: Strefa aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Małpi Gaj (ścieżka zdrowia) wraz z placem zabaw na terenie parku Planty
  autor: Katarzyna Syryjczyk-Słomska
  wartość: 199 913 zł

  Wykonanie ścieżki zdrowia dla dzieci "Małpi Gaj" (8 elementów) obok Domku Harcerskiego na plantach. Zaplanowano także zestaw placu zabaw składający się z kilkunastu elementów stanowiący uzupełnienie istniejącego placu zabaw. Projekt obejmuje także remont alejek parkowych niedaleko ścieżki zdrowia.
  Na stronie BO:
  https://obywatelski.mikolow.eu/projekty/ogolnomiejskie/238/strefa_aktywnego_wypoczynku_dla_dzieci_i_mlodziezy_malpi_gaj_sciezka_zdrowia_wraz_z_placem_zabaw_na_terenie_parku_planty.html