30 września na stronach internetowych Urzędu Miasta w Mikołowie opublikowano raport z 17 września ze szczegółowymi wynikami konsultacji społecznych w sprawie utworzenia dzielnic Reta i Wymyślanka. 

W rekordowych pod względem liczby uczestników konsultacjach większość mieszkańców opowiedziała się za utworzeniem nowych jednostek pomocniczych. Szczegółowe dane znajdują się w pliku